Марчел-Константин Сарка е одобрен за член на УС и за Изпълнителен директор на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД и на ДЖЕНЕРАЛИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” АД

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде решения, с които одобри Марчел-Константин Сарка за член на Управителните съвети и за Изпълнителен директор на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД и на ДЖЕНЕРАЛИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” АД.
Решенията № 495 и 496 са публикувани в раздел „Административни документи” – „Решения”.