Людмила Борисова е одобрена за ръководител на служба за вътрешен контрол на „Интерамерикан България” ЗЕАД и на „Интерамерикан България Животозастраховане” ЕАД

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде три решения, с които одобрява Людмила Борисова за ръководител на служба за вътрешен контрол на „Интерамерикан България” ЗЕАД и на „Интерамерикан България Животозастраховане” ЕАД, гр. София. Одобрява се и Доминик Бодуен за независим член на Съвета на директорите на „Интерамерикан България” ЗЕАД.
Решенията 770, 771 и 773 са публикувани в раздел „Административни документи”.