Лилян Белшак е одобрен за изпълнителен директор на Застрахователно дружество “КД Живот” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Лилян Белшак  за изпълнителен директор на  Застрахователно дружество “КД Живот” АД, гр. София.

Пълния текст на решение 1205 може да намерите в раздел „Документи”.