Коригирани са инструкциите за работа с Online портал – Застрахователни агенти

На интернет страницата на Комисията за финансов надзор (КФН) на адрес www.fsc.bg в раздел „Административни документи”, „Форма и образци”, "Застрахователен пазар", са качени коригирани инструкции за работа с Online портал – Застрахователни агенти. Направена е промяна в указанията за попълване на Приложенията от 1-10 съдържащи данни за застрахователните агенти.

Коригирани са инструкциите за работа с Online портал – Застрахователни агенти

На интернет страницата на Комисията за финансов надзор (КФН) на адрес www.fsc.bg в раздел „Административни документи”, „Форма и образци”, "Застрахователен пазар", са качени коригирани инструкции за работа с Online портал – Застрахователни агенти. Направена е промяна в указанията за попълване на Приложенията от 1-10 съдържащи данни за застрахователните агенти.