Константин Велев и Тудор–Мирча Молдован са одобрени за членове на УС на „Дженерали Закрила Здравно осигуряване” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Константин Велев и Тудор–Мирча Молдован за членове на Управителния съвет  и изпълнителни директори на „Дженерали Закрила Здравно осигуряване” АД.

Решения 1547 и 1548 може да намерите в раздел "Административни документи".