Конференция на тема „Отговорът на кризата от страна на регулаторите / Укрепване на надзора чрез обмяна на опит

Комисията за финансов надзор и Министерството на икономиката и финансите на Република Италия организират конференция на тема „Отговорът на кризата от страна на регулаторите / Укрепване на надзора чрез обмяна на опит”, с която официално се открива съвместният туининг проект BG/07/ІВ/ЕС/02, съфинансиран чрез Преходния финансов инструмент на ЕС.
Акцентът на конференцията е поставен върху европейската политика в областта на регулацията и надзора на финансовия сектор, както и тяхното развитие в условията на криза. В конференцията
  участват изтъкнати специалисти, сред които г-н Карло Компорти – Генерален секретар на Комитета на eвропейските регулатори на ценни книжа (CESR), представител на Главна дирекция „Вътрешен пазар и финансови услуги” на Европейската комисия, висши служители от Министерство на икономиката и финансите на Република Италия, Италианска централна банка и на италианските надзорни органи на ценните книжа, застрахователните и пенсионните дружества. 
Конференцията е на 30 октомври 2009 г. /петък/ от 9.00 ч. до 13.30 ч. в зала „Триадица” на Гранд Хотел София, ул. „Гурко” 1.