„КОМПЛЕКС РИСК СОЛЮШЪНС” ЕООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решение, с което вписа „КОМПЛЕКС РИСК СОЛЮШЪНС” ЕООД, Варна, в регистъра на застрахователните брокери.
Решение 670 може да намерите в раздел „ Административни документи”.