Комисията за финансов надзор предупреждава инвеститорите за дейност без лиценз или регистрация от „АРЧ Кепитъл“ ООД


КФН обръща внимание на инвеститорите, че „АРЧ Кепитъл“ ООД (Arch Capital LTD) не е вписано в публичния регистър на КФН като национален инвестиционен фонд, нито като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове и управляваните от тях алтернативни инвестиционни фондове. „АРЧ Кепитъл“ ООД няма право да предлага на потенциални клиенти инвестиции в недвижими имоти, виртуални активи, включително криптовалути, NFTs, стартъпи и други видове алтернативни инвестиции.
Според налични в КФН данни, „АРЧ Кепитъл“ ООД (Arch Capital LTD) извършва дейност на адреса си на управление – гр. София, ул. „Твърдишки проход“ № 23, ап. офис 24 и на адрес гр. София, бул. „България“ № 109, Виртиго Бизнес Тауър.

КФН обръща внимание на инвеститорите да бъдат особено бдителни когато превеждат парични средства във връзка с предлагана финансови услуга.
Преди превеждане на пари, всеки инвеститор задължително трябва да провери дали лицето, което му отправя предложение за сключване на сделка, разполага с лиценз от страна на КФН или Българска народна банка (БНБ). Информация за дейностите, които подлежат на лицензиране, е налична на интернет страниците на двата регулатора; тя може да бъде получена и чрез писмено запитване или телефонно обаждане.
В случай че за предоставянето на съответната услуга е необходим лиценз или разрешение, всеки инвеститор трябва да се увери, че дружеството, с което договаря, действително разполага с такъв. Такава информация се съдържа на интернет страниците на КФН и БНБ.

Като допълнителна гаранция за сигурността на вложенията, КФН препоръчва всеки инвеститор да поиска информация от банката кой е титулярят на съответната банкова сметка, която му е предоставена за превод. Много често лица, които нерегламентирано извършват финансова дейност или инвестиционни измами, предоставят на потенциалните си инвеститори за превод банкова сметка на лице, чието наименование е сходно с това на лицензиран субект.
Поради това, след получаване на информация от банката за точното наименование на титуляря на сметката, потенциалният инвеститор следва да провери дали то съвпада напълно с наименованието на лицензирания субект.

Комисията за финансов надзор създаде кампанията #инвестирай безопасно (https://investsafely.fsc.bg/),  за да предостави възможност на потребителите сами да разпознаят легитимните инвестиционни схеми, но и да научат признаците, чрез които да идентифицират нередностите.