Комисията за финансов надзор предприе пакет от мерки във връзка с ограничаване на разпространението на коронавируса сред служителите си


Председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) – г-н Бойко Атанасов изпрати персонално обръщение до всички служители в КФН, в което прояви загриженост и отговорност към здравето на всеки един във връзка с разпространението на коронавируса. Той изложи предприетите от страна на Комисията мерки, целящи предотвратяване на разпространението на „Ковид-19“  сред служителите и техните близки.  Г-н Атанасов припомни, че КФН отмени всички командировки в чужбина на своите служители още на 24.02.2020 г., а на 11.03.2020 г. издаде Указания за превенция и ограничаване на предпоставките за разпространение на остри респираторни инфекции, които са публикувани на страницата на КФН в рубрика „Административни документи“ – „Указания“.
Друг набор от мерки са прекратяване на провеждането на международни срещи, мероприятия, събития, прояви, обучения, семинари и дискусии, организирани от КФН с участието на външни лица. В тази връзка се прекратява и издаването на еднократни пропуски за достъп до сградата на комисията, както и не се допускат служители и външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
Предприети са и мерки за по-ефикасно обслужване на посетителите в Комисията, входиращи документи, с оглед на недопускане на струпване на чакащи лица, както и дейности по редовно почистване и дезинфекция на входните и работни помещения на сградата и осигуряване на препарати за поддържане на хигиената.
КФН апелира към гражданите да изпращат запитвания, жалби и други документи по електронната поща или по пощата, за да не се образуват опашки пред деловодството на Комисията.
Господин Атанасов препоръча да се следи информацията, публикувана от Световната здравна организация, Министерството на здравеопазването, Министерството на външните работи и институциите на ЕС, както и достоверната информация, публикувана от Националния център по заразни и паразитни болести.

Комисията за финансов надзор предприе пакет от мерки във връзка с ограничаване на разпространението на коронавируса сред служителите си


Председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) г-н Бойко Атанасов изпрати персонално обръщение до всички служители в КФН, в което прояви загриженост и отговорност към здравето на всеки един във връзка с разпространението на коронавируса. Той изложи предприетите от страна на Комисията мерки, целящи предотвратяване на разпространението на „Ковид-19“  сред служителите и техните близки.  Г-н Атанасов припомни, че КФН е отмени всички командировки в чужбина на своите служители още на 24.02.2020 г., а на 11.03.2020 г. издаде Указания за превенция и ограничаване на предпоставките за разпространение на остри респираторни инфекции, които са публикувани на страницата на КФН в рубрика „Административни документи“ – „Указания“.
Друг набор от мерки са прекратяване на провеждането на международни срещи, мероприятия, събития, прояви, обучения, семинари и дискусии, организирани от КФН с участието на външни лица. В тази връзка се прекратява и издаването на еднократни пропуски за достъп до сградата на комисията, както и не се допускат служители и външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
Предприети са и мерки за по-ефикасно обслужване на посетителите в Комисията, входиращи документи, с оглед на недопускане на струпване на чакащи лица, както и дейности по редовно почистване и дезинфекция на входните и работни помещения на сградата и осигуряване на препарати за поддържане на хигиената.
Той препоръча да се следи информацията, публикувана от Световната здравна организация, Министерството на здравеопазването, Министерството на външните работи и институциите на ЕС, както и достоверната информация, публикувана от Националния център по заразни и паразитни болести.