Комисията за финансов надзор организира онлайн среща с инвестиционни посредници, по повод влизането в сила на нова нормативна уредба относно пруденциалния надзор в сектора


    Комисията за финансов надзор ще организира онлайн среща с инвестиционни  посредници по повод влизането в сила на нова нормативна уредба относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници, установена в Регламент (ЕС) 2019/2033 и Директива (ЕС) 2019/2034, и с цел да бъде улеснено привеждането на българските инвестиционни посредници в съответствие с приложимите изисквания. На срещата ще бъдат представени основните аспекти от новата правна рамка, както и ще бъдат обсъдени конкретни въпроси относно приложението на новата уредба.
    Събитието ще се проведе на 28 юли 2021 г. /сряда/, от 10:00 ч. чрез платформата Microsoft Teams.
    Участието си може да потвърдите на имейл: a.boteva@fsc.bg, не по-късно от 26.07.2021 г.
    След потвърждаване на участието Ви ще получите линк към събитието.

Комисията за финансов надзор организира онлайн среща с инвестиционни посредници, по повод влизането в сила на нова нормативна уредба относно пруденциалния надзор в сектора

    Комисията за финансов надзор ще организира онлайн среща с инвестиционни  посредници по повод влизането в сила на нова нормативна уредба относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници, установена в Регламент (ЕС) 2019/2033 и Директива (ЕС) 2019/2034, и с цел да бъде улеснено привеждането на българските инвестиционни посредници в съответствие с приложимите изисквания. На срещата ще бъдат представени основните аспекти от новата правна рамка, както и ще бъдат обсъдени конкретни въпроси относно приложението на новата уредба.
    Събитието ще се проведе на 28 юли 2021 г. /сряда/, от 10:00 ч. чрез платформата Microsoft Teams.
    Участието си може да потвърдите на имейл: a.boteva@fsc.bg, не по-късно от 26.07.2021 г.
    След потвърждаване на участието Ви ще получите линк към събитието.