Комисията за финансов надзор на Република България се присъединява към Международно споразумение за обмен на информация

Споразумението укрепва международното надзорно сътрудничество и насърчава повишената защита на потребителите
 

Базел/София – Днес г-жа Виктория Сапорта, Председател на Изпълнителния комитет на Международната асоциация на застрахователните надзорни органи (IAIS) обяви, че Комисията за финансов надзор на Република България (КФН) се присъединява към Споразумението за международно надзорно сътрудничество и обмен на информация. От присъединяването на първата страна през юни 2009 г., членството в Многостранния меморандум за разбирателство (MMoU) на Международната асоциация на застрахователните надзорни органи значително се е разраснало и сега то включва 61 участници, представляващи повече от 70% от премийния приход на застрахователите в световен мащаб.
 
“Радвам се, че Комисията за финансов надзор на Република България се присъединява към Многостранния меморандум за разбирателство на Международната асоциация на застрахователните надзорни органи”, заяви г-жа Карина Караиванова, председател на КФН. „Като член на Международната асоциация на застрахователните надзорни органи, КФН постоянно допринася за развитието на стабилни и сигурни международни надзорни стандарти. Това споразумение укрепва нашата способност да работим в сътрудничество с други надзорни органи и да надзираваме големи трансгранични застрахователни дружества. Такова сътрудничество е изключително важно за насърчаването на ефективен надзор, за повишаването на финансовата стабилност и за защита на българските потребители.”
 
Многостранният меморандум за разбирателство е световна рамка за сътрудничество и обмен на информация между застрахователните надзорни органи и задава минимални стандарти, към които членовете следва да се придържат. Всички участници подлежат на проверка и одобрение от независим екип от членове на Международната асоциация на застрахователните надзорни органи. Чрез членството в Многостранния меморандум за разбирателство надзорните органи имат възможността да обменят съответната информация с други членове и да им оказват съдействие, като по този начин насърчават финансовата стабилност и сигурния надзор на трансграничните застрахователни операции в полза и защита на потребителите.
 
“За нас е удоволствие да приветстваме Комисията за финансов надзор като най-нов член на Многостранния меморандум за разбирателство” посочи г-жа Сапорта. „За да постигнем крайната цел за защита на държателите на застрахователни полици в рамките на световния застрахователен пазар, надзорните органи трябва да са в състояние да оказват бърз и ефективен надзор. Многостранният меморандум за разбирателство е регулаторен инструмент от особено значение – не само в кризисни ситуации, но и на ежедневна база”, добави тя.
 
Копие на Многостранния меморандум за разбирателство и пълен списък с международните членове може да откриете на следния линк
 
 
Допълнителна информация
 
Комисията за финансов надзор (КФН) на Република България е специализиран държавен орган за регулация и контрол на различни сегменти на финансовата система – капиталов, застрахователен и осигурителен пазар. Основата мисия на институцията е да сътрудничи чрез юридически, административни и информационни способи за поддържането на стабилност и прозрачност на небанковия финансов сектор и да осигури защита на потребителите на финансови услуги и продукти. За повече информация относно КФН, моля посетете http://www.fsc.bg/en
 
Международната асоциация на застрахователните надзорни органи (IAIS) е световен орган, създаващ стандарти, които насърчават ефективен и световен постоянен надзор на застрахователната индустрия с цел да се развият справедливи, сигурни и стабилни застрахователни пазари в полза и защита на държателите на полици и допринася към световната финансова стабилност. Членството в нея включва застрахователни регулаторни и надзорни органи от повече от 200 страни. За повече информация посетете www.iaisweb.org.    
                           
Contacts Stephen Hogge (IAIS) Mario Gavrilov (FSC)
  +41 76 280 9163
stephen.hogge@bis.org
+ 359 2 9404 625
gavrilov_m@fsc.bg
 
 

Комисията за финансов надзор на Република България се присъединява към Международно споразумение за обмен на информация

Споразумението укрепва международното надзорно сътрудничество и насърчава повишената защита на потребителите
 
Базел/София – Днес г-жа Виктория Сапорта, Председател на Изпълнителния комитет на Международната асоциация на застрахователните надзорни органи (IAIS) обяви, че Комисията за финансов надзор на Република България (КФН) се присъединява към Споразумението за международно надзорно сътрудничество и обмен на информация. От присъединяването на първата страна през юни 2009 г., членството в Многостранния меморандум за разбирателство (MMoU) на Международната асоциация на застрахователните надзорни органи значително се е разраснало и сега то включва 61 участници, представляващи повече от 70% от премийния приход на застрахователите в световен мащаб.
 
“Радвам се, че Комисията за финансов надзор на Република България се присъединява към Многостранния меморандум за разбирателство на Международната асоциация на застрахователните надзорни органи”, заяви г-жа Карина Караиванова, председател на КФН. „Като член на Международната асоциация на застрахователните надзорни органи, КФН постоянно допринася за развитието на стабилни и сигурни международни надзорни стандарти. Това споразумение укрепва нашата способност да работим в сътрудничество с други надзорни органи и да надзираваме големи трансгранични застрахователни дружества. Такова сътрудничество е изключително важно за насърчаването на ефективен надзор, за повишаването на финансовата стабилност и за защита на българските потребители.”
 
Многостранният меморандум за разбирателство е световна рамка за сътрудничество и обмен на информация между застрахователните надзорни органи и задава минимални стандарти, към които членовете следва да се придържат. Всички участници подлежат на проверка и одобрение от независим екип от членове на Международната асоциация на застрахователните надзорни органи. Чрез членството в Многостранния меморандум за разбирателство надзорните органи имат възможността да обменят съответната информация с други членове и да им оказват съдействие, като по този начин насърчават финансовата стабилност и сигурния надзор на трансграничните застрахователни операции в полза и защита на потребителите.
 
“За нас е удоволствие да приветстваме Комисията за финансов надзор като най-нов член на Многостранния меморандум за разбирателство” посочи г-жа Сапорта. „За да постигнем крайната цел за защита на държателите на застрахователни полици в рамките на световния застрахователен пазар, надзорните органи трябва да са в състояние да оказват бърз и ефективен надзор. Многостранният меморандум за разбирателство е регулаторен инструмент от особено значение – не само в кризисни ситуации, но и на ежедневна база”, добави тя.
 
Копие на Многостранния меморандум за разбирателство и пълен списък с международните членове може да откриете на следния линк
 
 
Допълнителна информация
 
Комисията за финансов надзор (КФН) на Република България е специализиран държавен орган за регулация и контрол на различни сегменти на финансовата система – капиталов, застрахователен и осигурителен пазар. Основата мисия на институцията е да сътрудничи чрез юридически, административни и информационни способи за поддържането на стабилност и прозрачност на небанковия финансов сектор и да осигури защита на потребителите на финансови услуги и продукти. За повече информация относно КФН, моля посетете http://www.fsc.bg/en
 
Международната асоциация на застрахователните надзорни органи (IAIS) е световен орган, създаващ стандарти, които насърчават ефективен и световен постоянен надзор на застрахователната индустрия с цел да се развият справедливи, сигурни и стабилни застрахователни пазари в полза и защита на държателите на полици и допринася към световната финансова стабилност. Членството в нея включва застрахователни регулаторни и надзорни органи от повече от 200 страни. За повече информация посетете www.iaisweb.org.    
                           
Contacts Stephen Hogge (IAIS) Mario Gavrilov (FSC)
  +41 76 280 9163
stephen.hogge@bis.org
+ 359 2 9404 625
gavrilov_m@fsc.bg