Комисията за финансов надзор /КФН/ публикува актуален списък от външни проверяващи на застрахователните и пенсионноосигурителните дружества

На 15.9.2016 г. КФН определи проверяващите компании, които трябваше да заменят изключеното дружество „РСМ България” (линк към новината).

След изключването, един от независимите оценители отказа да поеме допълнителен ангажимент поради ограничен капацитет. В резултат, КФН подкрепи постигнатите доброволно споразумения между проверяваните компании и външните оценители.

Председателят на КФН Карина Караиванова заяви по повод това решение на комисията:

„Водени от ангажимента да приключим проверките на двата сектора до края на годината, подкрепяме постигнатите доброволно споразумения между проверяваните дружества и одобрените независими външни оценители”.

В прикачените файлове може да намерите актуалния списък на външните проверяващи.

Комисията за финансов надзор /КФН/ публикува актуален списък от външни проверяващи на застрахователните и пенсионноосигурителните дружества

На 15.9.2016 г. КФН определи проверяващите компании, които трябваше да заменят изключеното дружество „РСМ България” (линк към новината).

След изключването, един от независимите оценители отказа да поеме допълнителен ангажимент поради ограничен капацитет. В резултат, КФН подкрепи постигнатите доброволно споразумения между проверяваните компании и външните оценители.

Председателят на КФН Карина Караиванова заяви по повод това решение на комисията:

„Водени от ангажимента да приключим проверките на двата сектора до края на годината, подкрепяме постигнатите доброволно споразумения между проверяваните дружества и одобрените независими външни оценители”.

В прикачените файлове може да намерите актуалния списък на външните проверяващи.