Комисията за финансов надзор и китайската Комисия за регулиране на банкирането и застраховането подписаха Меморандум за разбирателство и обмен на информация


    На 23 октомври 2019 г. Комисията за финансов надзор (КФН) и Комисията за регулиране на банкирането и застраховането в Китай (CBIRC) подписаха Меморандум за сътрудничество и обмен на информация. На двустранната среща, състояла се в сградата на Комисията, председателят на КФН – г-н Бойко Атанасов и заместник-председателят на CBIRC – г-н Джу Шумин, официализираха споразумение за обмен на надзорната информация и засилване на сътрудничеството в областта на застрахователния надзор.
    Целта, която и двете страни си поставиха, е Меморандумът да установи процедура за сътрудничество между институциите с цел изпълнение на законовите функции и отговорности при регулирането и надзираването на застрахователния пазар.
    Бойко Атанасов, председател на КФН каза, че „За Комисията за финансов надзор един от основните стълбове на развитие е международното партньорство и сътрудничеството с визия за споделяне на добри практики. Радвам се, че подписаният Меморандум за сътрудничество с китайската Комисия за регулиране на банкирането и застраховането ще развие репутацията ни като още по-устойчив, гледащ в бъдещето и вярващ в партньорството надзорен орган. Наша е и задачата да създаваме и развиваме среда за прогрес на компаниите в небанковия финансов сектор и вярвам, че това е един от възможните начини да я реализираме.“
Memorandum
    Чрез този Меморандум за разбирателство КФН и CBIRC изразяват желанието си за партньорство на базата на взаимно доверие и разбирателство при осъществяване на надзор над трансграничните застрахователни дружества, както и да обменят и споделят информация при спазване на съответните законови разпоредби. Освен това, КФН и CBIRC ще полагат всички възможни усилия да се информират взаимно за всяко едно събитие, което потенциално би нарушило стабилността на поднадзорния субект, който има трансгранична дейност в съответната друга страна.
    Подписването на Меморандума е част от 70-тата годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и Китай. Сътрудничество между двата надзорни органи е и част от инициативата на Китай „16+1“, насочена към засилване и разширяване на сътрудничеството с шестнайсетте държави от Централна и Източна Европа /ЦИЕ/ – България, Албания, Босна и Херцеговина, Естония, Латвия, Литва, Полша, Република Македония, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Хърватия, Черна гора, Чехия. По време на седмата среща на върха "16+1" в София през 2018 година, провела се под българското Председателство на Съвета на ЕС, бе договорено сътрудничество в областта на инвестициите, транспорта, финансите, науката, образованието и културата.
 

Комисията за финансов надзор и китайската Комисия за регулиране на банкирането и застраховането подписаха Меморандум за разбирателство и обмен на информация


    На 23 октомври 2019 г. Комисията за финансов надзор (КФН) и Комисията за регулиране на банкирането и застраховането в Китай (CBIRC) подписаха Меморандум за сътрудничество и обмен на информация. На двустранната среща, състояла се в сградата на Комисията, председателят на КФН – г-н Бойко Атанасов и заместник-председателят на CBIRC – г-н Джу Шумин, официализираха споразумение за обмен на надзорната информация и засилване на сътрудничеството в областта на застрахователния надзор.
    Целта, която и двете страни си поставиха, е Меморандумът да установи процедура за сътрудничество между институциите с цел изпълнение на законовите функции и отговорности при регулирането и надзираването на застрахователния пазар.
    Бойко Атанасов, председател на КФН каза, че „За Комисията за финансов надзор един от основните стълбове на развитие е международното партньорство и сътрудничеството с визия за споделяне на добри практики. Радвам се, че подписаният Меморандум за сътрудничество с китайската Комисия за регулиране на банкирането и застраховането ще развие репутацията ни като още по-устойчив, гледащ в бъдещето и вярващ в партньорството надзорен орган. Наша е и задачата да създаваме и развиваме среда за прогрес на компаниите в небанковия финансов сектор и вярвам, че това е един от възможните начини да я реализираме.“
Memorandum
    Чрез този Меморандум за разбирателство КФН и CBIRC изразяват желанието си за партньорство на базата на взаимно доверие и разбирателство при осъществяване на надзор над трансграничните застрахователни дружества, както и да обменят и споделят информация при спазване на съответните законови разпоредби. Освен това, КФН и CBIRC ще полагат всички възможни усилия да се информират взаимно за всяко едно събитие, което потенциално би нарушило стабилността на поднадзорния субект, който има трансгранична дейност в съответната друга страна.
    Подписването на Меморандума е част от 70-тата годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и Китай. Сътрудничество между двата надзорни органи е и част от инициативата на Китай „16+1“, насочена към засилване и разширяване на сътрудничеството с шестнайсетте държави от Централна и Източна Европа /ЦИЕ/ – България, Албания, Босна и Херцеговина, Естония, Латвия, Литва, Полша, Република Македония, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Хърватия, Черна гора, Чехия. По време на седмата среща на върха "16+1" в София през 2018 година, провела се под българското Председателство на Съвета на ЕС, бе договорено сътрудничество в областта на инвестициите, транспорта, финансите, науката, образованието и културата.