Комисия за финансов надзор представи предложенията за промени в Кодекса за социално осигуряване на 23.02.2012 г.

Г-жа Валентина Динкова, Директор дирекция “Регулаторни режими в осигурителния надзор” изнесе презентация на тема:

Промени в КСО