Комисия за финансов надзор организира семинар

Една от основните роли на Комисията за финансов надзор е защита правата на инвеститорите и създаване на условия за повишаване на тяхната информираност за пазара на финансови инструменти. В тази връзка КФН отправя покана към всички инвеститори за участие в дискусионен семинар, който ще се проведе на 13.10.2016 г. (четвъртък) от 14:00-17:00ч в сградата на комисията, намираща се на адрес: гр. София, ул. „Будапеща” № 16. Семинарът е организиран с подкрепата на Националната агенция за приходите и Асоциацията на трейдърите в България. Основните теми на семинара са:

– Преглед на функциите и правомощията на комисията;

– Основни насоки при инвестиране във финансови инструменти, включително предоставяна/получавана информация при сключване на договор с инвестиционен посредник, права и задължения на клиента, задължения за отчетност от страна на посредника;

– Основни аспекти в областта на данъчното облагане при търгуването с финансови инструменти;

– Рискове, свързани с търговията с финансови инструменти чрез платформи, търговията с валутни двойки (FOREX), видове финансови инструменти (договори за разлика, бинарни опции).


Участието в семинара е безплатно, а желаещите да присъстват следва да заявят това в свободен текст на електронен адрес: morteva_m@fsc.bg, най-късно до 12.10.2016 г. (сряда) В електронното съобщение биха могли да бъдат отправени и допълнителни въпроси, които представляват интерес.

Комисия за финансов надзор организира семинар

Една от основните роли на Комисията за финансов надзор е защита правата на инвеститорите и създаване на условия за повишаване на тяхната информираност за пазара на финансови инструменти. В тази връзка КФН отправя покана към всички инвеститори за участие в дискусионен семинар, който ще се проведе на 13.10.2016 г. (четвъртък) от 14:00-17:00 в сградата на комисията, намираща се на адрес: гр. София, ул. „Будапеща” № 16. Семинарът е организиран с подкрепата на Националната агенция за приходите и Асоциацията на трейдърите в България. Основните теми на семинара са:

  • Преглед на функциите и правомощията на комисията;
  • Основни насоки при инвестиране във финансови инструменти, включително предоставяна/получавана информация при сключване на договор с инвестиционен посредник, права и задължения на клиента, задължения за отчетност от страна на посредника;
  • Основни аспекти в областта на данъчното облагане при търгуването с финансови инструменти;
  • Рискове, свързани с търговията с финансови инструменти чрез платформи, търговията с валутни двойки (FOREX), видове финансови инструменти (договори за разлика, бинарни опции).

Участието в семинара е безплатно, а желаещите да присъстват следва да заявят това в свободен текст на електронен адрес: morteva_m@fsc.bg, най-късно до 12.10.2016 г. (сряда) В електронното съобщение биха могли да бъдат отправени и допълнителни въпроси, които представляват интерес.