Ключов момент за развитието на капиталовия пазар в България е връщането на доверието, заяви председателят на КФН Карина Караиванова в интервю за агенция Блумбърг

Връщането на доверието е ключовият момент за развитието на капиталовия пазар в България, заяви председателят на Комисията за финансов надзор/ КФН/ Карина Караиванова в интервю за агенция Блумбърг. Дребните инвеститори, големите инвеститори, а и всички играчи на пазара трябва да се уверят, че той функционира единствено и само по икономически закономерности. Възстановяването на доверието не може да се случи веднага и ние се стараем с ежедневните си действия да се върви в тази посока, допълни Караиванова. Промените в Закона за публично предлагане на ценни книжа скоро ще бъдат гледани на второ четене от пленарна зала в Народното събрание, като  ще привлекат нови инвеститори и ще защитават по-добре правата на миноритарните акционери. При досегашните обсъждания получихме подкрепа от всички политически сили в парламента, посочи Караиванова. Като предстоящи събития, които ще окажат сериозно влияние, тя посочи, че с европейски средства ще се финансира публичното предлагане на финансови инструменти, предстоят заключителни действия по изграждане на връзката между Централен депозитар и БНБ, което ще направи възможно търговията на държавни ценни книжа  /ДЦК/ на борсата. Ако Българска фондова борса придобие енергийната борса, това ще увеличи капитализацията на БФБ и ще представлява допълнителен стимул за потенциалните инвеститори, смята Караиванова.

Последващата проверка на застрахователите и пенсионноосигурителните дружества потвърди стабилността на двата сектора. В две от компаниите влязоха квестори, в някои дружества има препоръки за подобряване на системите за управление. В областта на пенсионното осигуряване има необходимост от подобряване на законодателството и вярваме, че поредният опит за поправки в Кодекса за социално осигуряване, които третират проблема със свързаните лица, този път ще получи подкрепа в парламента, посочи Караиванова. Очакваме от следващата година да се промени модела на финансиране на КФН, тъй като това е единственият начин да се повиши капацитета на регулатора. Тази промяна беше изведена и като основна препоръка в доклада на Световната банка и Международния валутен фонд след приключването на Програмата за оценка на финансовия сектор в България /FSAP/. Работим по изпълнението на друга препоръка на световните финансови институции, а именно да преминем на риск-базиран надзор, каза още Караиванова.

Заради по-голямата интеграция, конвергенцията на лихвените равнища и намаляване на разходите за транзакции евентуалното влизане на България в механизма ERM2 ще има изцяло благоприятни последствия за небанковия финансов сектор у нас, посочи Караиванова в интервюто за агенция Блумбърг.

КЛЮЧОВ МОМЕНТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА КАПИТАЛОВИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ Е ВРЪЩАНЕТО НА ДОВЕРИЕТО, ЗАЯВИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КФН КАРИНА КАРАИВАНОВА В ИНТЕРВЮ ЗА АГЕНЦИЯ БЛУМБЪРГ

           Връщането на доверието е ключовият момент за развитието на капиталовия пазар в България, заяви председателят на Комисията за финансов надзор/КФН/  Карина Караиванова в интервю за агенция Блумбърг. Дребните инвеститори, големите инвеститори, а и всички играчи на пазара трябва да се уверят, че той функционира единствено и само по икономически закономерности. Възстановяването на доверието не може да се случи веднага и ние се стараем с ежедневните си действия да се върви в тази посока, допълни Караиванова. Промените в Закона за публично предлагане на ценни книжа скоро ще бъдат гледани на второ четене от пленарна зала в Народното събрание, като  ще привлекат нови инвеститори и ще защитават по-добре правата на миноритарните акционери. При досегашните обсъждания  получихме подкрепа от всички политически сили в парламента, посочи Караиванова. Като предстоящи събития, които ще окажат сериозно влияние, тя посочи, че с европейски средства ще се финансира публичното предлагане на финансови инструменти, предстоят заключителни действия по изграждане на връзката между Централен депозитар и БНБ, което ще направи възможно търговията на държавни ценни книжа  /ДЦК/ на борсата. Ако Българска фондова борса придобие енергийната борса, това ще увеличи капитализацията на БФБ и ще представлява допълнителен стимул за потенциалните инвеститори, смята Караиванова.

          Последващата проверка на застрахователите и пенсионноосигурителните дружества потвърди стабилността на двата сектора. В две от компаниите влязоха квестори, в някои дружества има препоръки за подобряване на системите за управление. В областта на пенсионното осигуряване има необходимост от подобряване на законодателството и вярваме, че поредният опит за поправки в Кодекса за социално осигуряване, които третират проблема със свързаните лица, този път ще получи подкрепа в парламента, посочи Караиванова. Очакваме от следващата година да се промени модела на финансиране на КФН , тъй като това е единственият начин дасе повиши капацитета на регулатора. Тази промяна беше изведена и като основна препоръка в доклада на Световната банка и Международния валутен фонд след приключването на Програмата за оценка на финансовия сектор в България /FSAP/. Работим по  изпълнението на друга препоръка на световните финансови институции, а именно да преминем на риск-базиран надзор, каза още Караиванова.

         Заради по-голямата интеграция, конвергенцията на лихвените равнища и намаляване на разходите за транзакции евентуалното влизане на България в механизма ERM2 ще има изцяло благоприятни последствия за небанковия финансов сектор у нас, посочи Караивановав интервюто за агенция Блумбърг.