КФН започва проверки на сделки с акции на “Наш дом България холдинг” АД и “Славяна” АД

Във връзка със сделки с акции на “Наш дом България холдинг” АД през периода 13.06.05 – 24.06.05 г, КФН започна проверка на обстоятелствата, свързани с търговията с акции на дружеството.

Във връзка със съобщение в борсов Бюлетин № 146/29.07.2005 г. от “Стара планина холд” АД за отправяне на търгово предложение към акционерите на “Славяна” АД и прехвърлен голям обем акции на дружеството на предходната борсова сесия, КФН започва проверка по случая