КФН започва да публикува обобщена месечна статистика за жалби, запитвания и сигнали, подадени срещу поднадзорни на комисията лица

С цел осигуряване на по-добра защита на потребителите на финансови услуги и продукти и изграждане на по-високо ниво на доверие във финансовите пазари чрез повишаване на обществената информираност КФН започва публикуване на обобщена статистическа информация за жалби, запитвания и сигнали, подадени срещу поднадзорни на КФН лица на месечна база.

Всеки месец на интернет страницата на КФН в рубрика „За потребителя“, подменю „Статистически данни“, ще може да намерите обобщената статистическа информация за жалби, запитвания и сигнали, подадени срещу поднадзорни на КФН лица в следните категории:

– Среднодневен брой постъпили жалби през месеца;

– Динамика на всички постъпили жалби и запитвания в КФН;

– Интензивност на жалбите по населено място;

– Активност на жалбоподателите по дни от седмицата;

– Постъпили жалби по пазари през месеца;

– Най-активна седмица на постъпилите жалби;

– Класация на жалбите през месеца по дати;

– Начин на постъпване на жалби по пазари през месеца;

– Класация на препратените по компетентност жалби по препращаща институция.

Обобщената статистическа информация за жалби, запитвания и сигнали, подадени срещу поднадзорни на КФН лица за месец септември 2013 г., може да намерите в рубрика „За потребителя“, подменю „Статистически данни“, или на следния линк: http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Forma_September_2013-1.pdf