КФН всекидневно се стреми да внедрява новите ИТ решения, които позволяват по-ефективни регулации и надзор

„Европейската система за финансов надзор, към която принадлежи Комисията за финансов надзор, не стои встрани от новите информационни технологии, напротив. Много от нещата, които правим, са свързани с усъвършенстване на ИТ технологиите и новите решения”. Това заяви заместник-председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Владимир Савов пред участниците на 17-я финансов технологичен форум „Финансов бизнес и дигитализация: движение в обща посока”, който се провежда под егидата на БНБ и КФН. И тази година конференцията събра на едно място десетки представители на водещи български и международни финансови институции, ИТ компании и бизнес.

Пред форума Владимир Савов наблегна на значението и важността на събитието, както и на мотото на тазгодишното издание „Движение в обща посока”. „Едва ли би могло да се каже по-кратко и по-ясно колко взаимозависими, взаимодопълващи се и тласкащи един друг станаха тези два сектора през последните години: от една страна с търсенето, което осигурява финансовият сектор на продукти, технологии и решения, особено в годините след голямата финансова криза и от друга – с развитието на ИТ индустрията и нещата, които преди няколко години ни изглеждаха като фантастика, а днес виждаме как реално функционират”, допълни заместник-председателят на КФН. Той обясни, че всеки ден в своята работа, следвайки политиката на откритост, публичност и прозрачност на пазарите, които регулира, Комисията за финансов надзор се стреми все по-пълно да внедрява новите решения, които позволяват по-ефективни регулации и надзор и улесняват пазарите.

Заместник-председателят на КФН оцени като положително това, че двата сектора – финансов бизнес и дигитализация – се движат заедно. „Моите лични наблюдения са, че нашите пазари и нашите професионални участници на пазарите не изостават от това, което се прави в ЕС и в глобален мащаб. Това, че в някои области сме започнали по-късно, всъщност ни дава предимство да внедрим това, което е най-ново, най-модерно, най-съвременно и най-технологично”, обясни Владимир Савов. Според него 17-ят финансов ИТ форум е призван още повече да сближи гледните точки на тези два сектора, да дава диалог и да позволи „сверяване на часовниците”.

КФН всекидневно се стреми да внедрява новите ИТ решения, които позволяват по-ефективни регулации и надзор

„Европейската система за финансов надзор, към която принадлежи Комисията за финансов надзор, не стои встрани от новите информационни технологии, напротив. Много от нещата, които правим, са свързани с усъвършенстване на ИТ технологиите и новите решения”. Това заяви заместник-председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Владимир Савов пред участниците на 17-я финансов технологичен форум „Финансов бизнес и дигитализация: движение в обща посока”, който се провежда под егидата на БНБ и КФН. И тази година конференцията събра на едно място десетки представители на водещи български и международни финансови институции, ИТ компании и бизнес.

Пред форума Владимир Савов наблегна на значението и важността на събитието, както и на мотото на тазгодишното издание „Движение в обща посока”. „Едва ли би могло да се каже по-кратко и по-ясно колко взаимозависими, взаимодопълващи се и тласкащи един друг станаха тези два сектора през последните години: от една страна с търсенето, което осигурява финансовият сектор на продукти, технологии и решения, особено в годините след голямата финансова криза и от друга – с развитието на ИТ индустрията и нещата, които преди няколко години ни изглеждаха като фантастика, а днес виждаме как реално функционират”, допълни заместник-председателят на КФН. Той обясни, че всеки ден в своята работа, следвайки политиката на откритост, публичност и прозрачност на пазарите, които регулира, Комисията за финансов надзор се стреми все по-пълно да внедрява новите решения, които позволяват по-ефективни регулации и надзор и улесняват пазарите.

Заместник-председателят на КФН оцени като положително това, че двата сектора – финансов бизнес и дигитализация – се движат заедно. „Моите лични наблюдения са, че нашите пазари и нашите професионални участници на пазарите не изостават от това, което се прави в ЕС и в глобален мащаб. Това, че в някои области сме започнали по-късно, всъщност ни дава предимство да внедрим това, което е най-ново, най-модерно, най-съвременно и най-технологично”, обясни Владимир Савов. Според него 17-ят финансов ИТ форум е призван още повече да сближи гледните точки на тези два сектора, да дава диалог и да позволи „сверяване на часовниците”.