КФН уведомява, че английският застраховател Chevanstell Limited има намерение да прехвърли целия си застрахователен портфейл на R&Q Insurance (Malta) Limited

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 10.09.2013 г. е получена информация от компетентния орган на Великобритания (Prudential Regulation Authority) относно намерението на Chevanstell Limited (прехвърлящ застраховател) да прехвърли целия си застрахователен портфейл по всички видове застраховки на R&Q Insurance (Malta) Limited (поемащ застраховател).

В КФН не е получавана нотификация относно намерението на поемащия застраховател да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.