КФН ще проведе изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер на 28 септември, на 12 и 26 октомври и на 9 ноември 2008 г.

 
На свое заседание от 26 май 2008 г. КФН взе решение за провеждане на изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер и определи датите за провеждането му – 28 септември, на 12 и 26 октомври и на 9 ноември 2008 г. Изпитът ще включва един базов и три специализирани модула както следва:
 а) базов модул – на 28 септември 2008 г.
 б) първи специализиран модул „Животозастраховане и здравно осигуряване” – на 12 октомври 2008 г.
 в) втори специализиран модул „Рискови модели и общо застраховане” – на 26 октомври 2008 г.
 г) трети специализиран модул „Пенсионно осигуряване” на 9 ноември 2008.

Редът за провеждане на изпита за признаване на правоспособност на отговорен актюер както и конспектите за трите модула са публикувани на страницата на комисията в раздел „Изпити за правоспособност” – „Изпити за актюер”.