КФН с участие в конференцията “България на европейската финтех карта”


На 23 ноември 2021 г. се проведе конференция на тема “България на европейската финтех карта” за представяне на Годишния доклад на Българската финтех асоциация за 2021. Събитието бе посветено на инвестициите в сектора и мястото на страната ни в Европа и света.
Финтех регулациите в небанковия финансов сектор бяха представени от  г-жа Неда Мужо – началник на отдел „Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ“, която взе участие в конференцията.
Тя отбеляза, че последната година, белязана от пандемията Covid-19, не само промени нашето разбиране за реалността, но наложи нови правила и даде силен импулс на дигиталната трансформация в небанковия финансов сектор.
Г-жа Мужо очерта ключовите теми във финтех сектора за периода 2021-2025 година, а именно: създаване на „стратегическа автономия“,  гарантиране на равни условия, засилване на надзора от страна на ЕС, конкуренция и сблъсък на цифровите политики.
Тя обърна внимание и на стратегическите цели, заложени пред новия бизнес модел:
  • Финансова грамотност;
  • Диалог в рамките на създаване на екосистема от връзки в рамките на 2020-2030г. на тема „Финтех и създаване на условия за стимулиране на устойчиви бизнес модели чрез интелигентни регулации“;
  • Развитие на киберсигурността.
Г-жа Мужо завърши участието си с думите: „Ние сме тук заедно на тази конференция с отговорност, защото изграждаме нов стълб, който е много важен и необходим за устойчивото развитие и това е може би най-важната роля на Комисията за финансов надзор, предлагаща финансова стабилност в дългосрочен план.“
Видео от участието на госпожа Неда Мужо:
Видео от панела, посветен на регулациите във ФинТех сектора можете да видите тук.
Целият доклад за 2021 г. на Българската ФинТех асоциация е публикуван тук.