КФН публикува консултативен документ и въпросници за наблюдение на финансовите иновации в небанковия финансов сектор


КФН инициира стартирането на процес на сътрудничество с поднадзорни на КФН лица и заинтересовани дружества, доставчици на финансови иновации в небанковия финансов сектор.

Първа стъпка е публикуването на консултативен документ, насочен към FinTech дружества, предоставящи финансови иновации в небанковия финансов сектор и въпросник, адресиран към поднадзорни на КФН лица на официалната интернет страница на КФН в раздел Финансови иновации/Консултации.

Заинтересованите лица се приканват да изпратят своите отговори на запитванията по подписания с електронен подпис консултативен документ или въпросник на електронна поща на КФН fintech@fsc.bg или на място в Деловодство на КФН в срок до 30 Септември 2018 г.

КФН публикува консултативен документ и въпросници за наблюдение на финансовите иновации в небанковия финансов сектор


КФН инициира стартирането на процес на сътрудничество с поднадзорни на КФН лица и заинтересовани дружества, доставчици на финансови иновации в небанковия финансов сектор.

Първа стъпка е публикуването на консултативен документ, насочен към FinTech дружества, предоставящи финансови иновации в небанковия финансов сектор и въпросник, адресиран към поднадзорни на КФН лица на официалната интернет страница на КФН в раздел Финансови иновации/Консултации.

Заинтересованите лица се приканват да изпратят своите отговори на запитванията по подписания с електронен подпис консултативен документ или въпросник на електронна поща на КФН fintech@fsc.bg или на място в Деловодство на КФН в срок до 30 Септември 2018 г.