КФН проверява механизма за изчисляване на индекса SOFIX на Българската фондова борса

Експерти на Комисията за финансов надзор (КФН) правят в момента проверка на място в Българската фондова борса (БФБ), за да изяснят механизма за изчисляване на индекса SOFIX.
Проверката е предизвикана от сигнал, който съдържа съмнения за евентуална грешка, довела до неотговарящ на изискванията състав на компаниите, включени в индекса. Целта на експертите от КФН е да установят истинността и коректността при използваните данни за пресмятането на индекса.
От ръководството на БФБ оказват пълно съдействие на проверяващия екип. 

КФН проверява механизма за изчисляване на индекса SOFIX на Българската фондова борса

Експерти на Комисията за финансов (КФН) надзор правят в момента проверка на място в Българската фондова борса (БФБ), за да изяснят механизма за изчисляване на индекса SOFIX.
Проверката е предизвикана от сигнал, който съдържа съмнения за евентуална грешка, довела до неотговарящ на изискванията състав на компаниите, включени в индекса. Целта на експертите от КФН е да установят истинността и коректността при използваните данни за пресмятането на индекса.
От ръководството на БФБ оказват пълно съдействие на проверяващия екип.