КФН проведе обучение за студенти от СУ „Св. Климент Охридски”

На 15 ноември 2012г., Комисията за финансов надзор проведе образователна програма за студенти от СУ „Св. Климент Охридски” – Стопански факултет, специалност „Счетоводство и контрол”. Обучението беше открито от г-жа Антония Гинева, член на КФН, който отговаря за финансовото образование и защита на потребителите.

Панелистите изготвиха презентации, съобразени с магистърското обучение на студентите, като акцентираха върху надзорните и контролни функции на комисията. Лектори бяха експерти от КФН, които обясниха на студентите регулационната и надзорна функция на КФН над финансовите институции и пазарните участници, видовете надзор, най-чести нарушения в областта на небанковия финансов сектор и резултати от надзорната и контролна дейност на КФН. Засегнати бяха и специфичните дейности, чрез които „Застрахователен надзор” регулира пазара, както и взаимодействието на КФН с Европейските надзорни органи.

Програмата и презентациите са публикувани на страницата на КФН, в раздел „Събития”.