КФН представи сайт за финансово обучение в Деня на отворените врати

Комисията стартира сайт за потребителите на небанкови финансови услуги-  www.tvoitefinansi.bg

 

Комисията за финансов надзор (КФН) организира Ден на отворените врати като част от глобална инициатива на CYFI* в близо 80 държави в целия свят, посветена на финансовото обучение на младите. Десетки ученици от различни гимназии посетиха КФН и разговаряха с голям интерес със заместник-председателите й – Ангел Джалъзов, Николай Попов и Борислав Богоев, по различни аспекти от дейността им. Събитието е част от последователно провежданата от КФН образователна политика, насочена най-вече към младите хора. 

В рамките на официалното откриване на Деня на отворените врати, Антония Гинева, член на КФН с ресор защита на потребителите, подчерта важността на подобни инициативи за повишаване на финансовата грамотност на българите. Според нея е необходимо да бъдем добре информирани, за да можем да вземаме правилни решения в живота си, който е белязан все по-често от необходимостта да знаем повече за различните финансови продукти. „КФН е единствената институция в страната, активно ангажирана с ограмотяването и защитата на потребителите на небанкови услуги”, каза тя.

 

Антония Гинева представи и новата интернет страница, инициирана от КФН – www.tvoitefinansi.bg. Тя изтъкна, че това е единственият по рода си сайт, който събира на едно място пълна, достъпна и балансирана информация за небанковите продукти и услуги у нас като дава и възможност за проверка на знанията. „При създаването му сме се ръководили изключително от интересите на потребителите на финансови инструменти. Вярвам, че сайтът може да бъде практичен наръчник в реални житейски ситуации като постъпване на работа или покупка на автомобил. Постарали сме се да дадем на всички заинтересовани инструмент за самообразоване – разчитаме, че те активно ще го използват и ще се връщат към него многократно”, допълни още Антония Гинева.

 

Според проучване на Световната банка, използвано при създаването на страницата www.tvoitefinansi.bg, 74% от българите се интересуват от правата на потребителя на финансови услуги, 69% – от пенсионната система, 61% от застраховане и застрахователни услуги и 49% от капиталов пазар и сделки с ценни книжа. Именно затова на сайта потребителите могат да открият информация за различни финансови продукти, основни права на потребителите на финансови услуги, базисни потребителски казуси, тестове за финансова грамотност и др.

 

*Допълнителна информация:

С Деня на отворените врати КФН се присъединява към глобалната инициатива „Световна финансова седмица” („Global Money Week”), координирана от неправителствената организация Child and Youth Finance International (CYFI).

Целта на серията от събития, които се провеждат тази седмица в целия свят, е младите хора да станат част от диалога за финансите чрез споделяне на знания и експертиза. Според данни на CYFI по-малко от 1% от младите хора в световен мащаб имат достъп до финансово обучение, а серията от инициативи трябва да обърне тези негативни данни като обедини усилията на националните институции, неправителствения сектор, европейските институции и бизнеса. Целта е като резултат от това сътрудничество до 2015 г. в различни образователни събития да се включат 100 млн. млади хора в 100 държави. Движението за финансово образование вече е достигнало 18 738 224 деца по целия свят чрез 140 програми. 

Повече информация за CYFI можете да намерите на www.childfinanceinternational.org.