КФН представи практическите аспекти от прилагането на Регламент (ЕС) № 648/2012 (EMIR) на 1 август 2013 г.

Комисията за финансов надзор представи пред асоциациите от бранша основните аспекти от прилагането на Регламент (ЕС) № 648/2012 относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции, известен като EMIR. Събитието е в изпълнение на основния приоритет на КФН – поддържане на конструктивен диалог с бизнеса и информирането му за приложимите европейски норми. На събитието присъстваха представители на Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Асоциация на българските застрахователи, Българската асоциация на управляващите дружества и Асоциацията на банките.