КФН потвърждава ангажимента си да приключи стрес тестовете на застрахователи и презастрахователи до 25 декември 2016 година

Във връзка с множество журналистически запитвания бихме  искали  да ви осведомим, че Комисията за финансов надзор (КФН) потвърждава ангажимента си  да приключи стрес тестовете на застрахователите и презастрахователите в България в рамките на текущата година. Напоследък получаваме тревожни индикации, че се правят умишлени опити от някои дружества в бранша за забавяне и саботиране на процеса и подготовка за целенасочено злепоставяне и компроментиране на ръководството на комисията, което работи за изясняване на състоянието на сектора в договорените срокове. Изискването стрес тестовете да бъдат приключени до 25 декември 2016 година беше потвърдено отново по време на участието на председателя на КФН Карина Караиванова в заседанието на Съвета на надзорниците на европейския регулатор EIOPA във Франкфурт, Германия на 29 и 30 ноември 2016 година.

КФН потвърждава ангажимента си да приключи стрес тестовете на застрахователи и презастрахователи до 25 декември 2016 година

Уважаеми колеги,

Във връзка с множество журналистически запитвания бихме  искали  да ви осведомим, че Комисията за финансов надзор (КФН) потвърждава ангажимента си  да приключи стрес тестовете на застрахователите и презастрахователите в България в рамките на текущата година. Напоследък получаваме тревожни индикации, че се правят умишлени опити от някои дружества в бранша за забавяне и саботиране на процеса и подготовка за целенасочено злепоставяне и компроментиране на ръководството на комисията, което работи за изясняване на състоянието на сектора в договорените срокове.Изискването стрес тестовете да бъдат приключени до 25 декември 2016 година беше потвърдено отново по време на участието на председателя на КФН Карина Караиванова в заседанието на Съвета на надзорниците на европейския регулатор EIOPA във Франкфурт, Германия на 29 и 30 ноември 2016 година.