КФН организира среща за подобряване на взаимодействието между институциите по контрола на “Гражданска отговорност”

Във връзка с проблеми по контрола на сключената задължителната застраховка „Гражданска отговорност”, по инициатива на Комисията за финансов надзор, днес ще се състои среща на представители от управление „Застрахователен надзор” към КФН,  Министерство на финансите, Гаранционния фонд, Агенцията за държавни вземания и КАТ. Срещата ще се проведе в сградата на Министерство на финансите от 14 ч. Целта на срещата е да се подобри взаимодействието между изброените институции за установяване на ефективен контрол и увеличаване на съвкупността на сключваните задължителни застраховки.