КФН организира Ден на отворените врати и представи нов сайт за финансово обучение

Комисията за финансов надзор (КФН) организира на 19 март Ден на отворените врати като част от глобалната инициатива на CYFI*, посветена на финансовото обучение на младите. 80 държави от цял свят участват с различни събития в глобалната „Финансова седмица”.

В рамките на Деня на отворените врати групи ученици от различни гимназии посетиха КФН и се запознаха с дейността на институцията, която регулират пенсионно осигурителния, капиталовия и застрахователния пазар. Заместник-председателите на КФН, управляващи съответните ресори, Ангел Джалъзов, Николай Попов и Борислав Богоев, ги посрещаха в трите управления и подробно ги запознаха със спецификите в дейността им.

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, им представи интересни данни за допълнителното пенсионно осигуряване – задължително и доброволно. Той акцентира върху ползите от участието на хората във втория и трети стълб на пенсионната система, които биха осигурили на бъдещите пенсионери допълнителна пенсия към тази, изплащана от държавното обществено осигуряване.

„За Вас, като хора, които тепърва ще започнат да се осигуряват в допълнителен пенсионен фонд и ще имат дълъг период на натрупване на вноски, е важно подробно да се информирате за различните възможности за инвестиране на средства в пенсионен фонд. Така, в зависимост от предпочетеното ниво на риск, ще можете да направите и своя компетентен избор”, обясни Ангел Джалъзов.

Заместник-председателят Николай Попов, ръководещ управление „Инвестиционен надзор”, се спря върху някои от причините за възникването на световната финансова криза и обясни на гимназистите влиянието й върху българския капиталов пазар. Той акцентира върху спецификите на пазара у нас: от една страна ниска ликвидност и отдръпване на чуждестранните инвеститори, а от друга – добра перспектива за развитие на пазара. Учениците му задаваха въпроси за различните финансови инструменти и за дейността на големите „играчи” на капиталовия пазар в световен и национален мащаб. Любопитство предизвикаха и темите за манипулация на финансовите пазари и търговията с вътрешна информация.

Учениците демонстрираха добри познания в областта на застрахователната дейност и задаваха компетентни въпроси на Борислав Богоев, ръководещ управление „Застрахователен въпрос”. Те се интересуваха основно от защитата на застрахованите лица и начините за предотвратяване на фалит на застрахователна компания. Г-н Богоев обстоятелствено им разясни всички стъпки, които се предприемат от КФН, при сигнали за застрашено финансово състояние на определена компания, сред които напр. предписване на препоръки за оздравителни програми, смяна на мениджърския екип и повишаване на границата на платежоспособност. Той им представи и гаранционните механизми, които защитават застрахованите лица при обявена несъстоятелност на застраховател.

Учениците разговаряха и с Антония Гинева, член на КФН с ресор защита на потребителите. Тя им представи новата интернет страница, инициирана от КФН – www.tvoitefinansi.bg, която събира на едно място пълна, достъпна и балансирана информация за небанковите продукти и услуги, и дава богати възможности за проверка на финансовите знания.

Инициативата на КФН за Ден на отворените врати в КФН породи силен интерес сред учениците от различни гимназии, които оцениха високо възможността да получат практическа информация по важни финансови теми, както и да зададат въпросите си от областта на небанковите финансови услуги.

 

*Допълнителна информация:

С Деня на отворените врати КФН се присъединява към глобалната инициатива „Световна финансова седмица” („Global Money Week”), координирана от неправителствената организация Child and Youth Finance International (CYFI).

Целта на серията от събития, които се провеждат тази седмица в целия свят, е младите хора да станат част от диалога за финансите чрез споделяне на знания и експертиза. Според данни на CYFI по-малко от 1% от младите хора в световен мащаб имат достъп до финансово обучение, а серията от инициативи трябва да обърне тези негативни данни като обедини усилията на националните институции, неправителствения сектор, европейските институции и бизнеса. Целта е като резултат от това сътрудничество до 2015 г. в различни образователни събития да се включат 100 млн. млади хора в 100 държави. Движението за финансово образование вече е достигнало 18 738 224 деца по целия свят чрез 140 програми. 

Повече информация за CYFI можете да намерите на www.childfinanceinternational.org