КФН опровергава разпространявани чрез рекламни материали неточни данни за доходност на някои от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

КФН установи, че в страната се разпространяват печатни материали (плакати) със заглавие “Сравнение на постигнатата доходност от пенсионните фондове за 2004 г.”, в които като източник на данни се посочва Комисията за финансов надзор. Комисията за финансов надзор съобщава, че не е отпечатвала и поръчвала разпространението на посочваните плакати и не разполага с данни, кой ги е поръчал и разпространявал.
Данните за доходността в разпространяваните плакати за някои от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване не отговарят на действителните и са представени по начин, който може да доведе до заблуждение. Тъй като е налице злоупотреба с името на надзорната институция за разпространението на невярна и заблуждаваща информация, Комисията за финансов надзор е сигнализирала органите на прокуратурата за извършване на проверка по случая.
Постигнатата доходност във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване (ФДПО) за периода 01.01.2004 г. – 31.12.2004 г. е следната:

 

№  Пенсионноосигурителни дружества  УПФ     ППФ    ДПФ

1 ПОК “Доверие” АД                           13.69%  14.21%  14.36%
2 ПОК “Съгласие” АД                            9.97%  8.87%   9.23%
3 ПОК “ДСК-Родина” АД                       9.79%  10.28%  9.44%
4 ПОД “Алианц България” АД             10.64%  10.30%  10.38%
5 “Ай Ен Джи” ПОД ЕАД                    10.12%   10.54%   9.97%
6 ПОАД “ЦКБ-Сила” АД                     11.37%   11.76%  10.41%
7 ПОД “Лукойл Гарант България” АД  11.50%   11.51%   9.72%
8 “ДЗИ – Пенсионно осигуряване” АД 10.46%   12.80%   9.48%

Забележки:
1. Доходността на “ДЗИ ППФ” е за 8-месечен период, на годишна база
2. Доходността на “ДЗИ УПФ” е за 11-месечен период, на годишна база

 

Във връзка със зачестилите случаи на некоректно публикуване и оповестяване на доходността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, Комисията за финансов надзор съобщава, че доходността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване ще се оповестява към съответната дата за 24-месечен период. Предвид динамиката на стойностите на един дял на пенсионните фондове, на чиято база се изчислява доходността, представянето на доходността за по-кратки периоди не е показателно за резултатите на пенсионните фондове.
Публикуваните резултати по никакъв начин не следва да се възприемат като обвързващи за постигане на бъдещи резултати от дейността на пенсионните фондове.