КФН определи минимална доходност за професионалните пенсионни фондове

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, Бисер Петков определи минимална доходност при управление на активите на професионалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 01.01.2002г. до 31.12.2003г. в размер на 6.55% /шест цяло и петдесет и пет на сто/ на годишна база.