КФН одобри промените в общите условия при работа с клиенти на двама инвестиционни посредници

Димана Ранкова – зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност, одобри промените в общите условия, приложими към договорите с клиенти, съгласно проектите, представен в КФН на "Общинска банка" АД и "Екс-Пит и Ко" ООД

Пълния текст на решение № 154 и № 155 може да откриете в раздел "Документи".