КФН изготвя проект на Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Комисията за финансов надзор прие проект на Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. Законопроектът и мотивите към него са публикувани за обществено обсъждане на следния интернет адрес: http://www.fsc.bg/bg/normativna-uredba/obshtestveni-konsultatsii/
Срокът за представяне на становища, бележки и предложения е 15 април 2016 г.

КФН изготвя проект на Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Комисията за финансов надзор прие проект на Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. Законопроектът и мотивите към него са публикувани за обществено обсъждане на следния интернет адрес: http://www.fsc.bg/bg/normativna-uredba/obshtestveni-konsultatsii/
Срокът за представяне на становища, бележки и предложения е 15 април 2016 г.