КФН и БАЛИП организират семинар на тема «Практически аспекти по приложението НКАЛИП – форми за капиталова адекватност по единни стандарти»

Комисията за финансов надзор (КФН) и Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) организира семинар на тема «Практически аспекти по приложението на Наредбата за капиталовата адекватност на инвестиционните посердници (НКАЛИП) – форми за капиталова адекватност по единни стандарти». Семинарът ще се проведе на 18 октомври от 14.00 часа в  конферентната зала на хотел „Анел”, бул. „Тодор Александров” №14.
На семинара са поканени представители на инвестиционните посредници.