КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл от “The United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Europe) Limited” към “UK P&I Club” NV


    Комисията за финансов надзор е уведомена от компетентния орган на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Prudential Regulation Authority) за предстоящо прехвърляне на застрахователен портфейл от “The United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Europe) Limited” (със седалище в Обединеното кралство) към “UK P&I Club” NV (със седалище в Кралство Нидерландия). След преглед на представените документи КФН взе решение за изпращане на писмо до националния компетентен орган на Обединеното кралство относно предоставянето на съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл от “The United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Europe) Limited” към “UK P&I Club” NV.

КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл от “The United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Europe) Limited” към “UK P&I Club” NV


    Комисията за финансов надзор е уведомена от компетентния орган на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Prudential Regulation Authority) за предстоящо прехвърляне на застрахователен портфейл от “The United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Europe) Limited” (със седалище в Обединеното кралство) към “UK P&I Club” NV (със седалище в Кралство Нидерландия). След преглед на представените документи КФН взе решение за изпращане на писмо до националния компетентен орган на Обединеното кралство относно предоставянето на съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл от “The United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Europe) Limited” към “UK P&I Club” NV.