КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл от “Arch Insurance (UK) Limited”, Обединеното кралство, към “Arch Insurance (EU) dac.”, Ирландия


Комисията за финансов надзор е уведомена от компетентния орган на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Prudential Regulation Authority) за предстоящо прехвърляне на застрахователен портфейл от „Arch Insurance (UK) Limited” (със седалище в Обединеното кралство) към „Arch Insurance (EU) dac.” (със седалище в Ирландия). След преглед на представените документи КФН взе решение за изпращане на писмо до националния компетентен орган на Обединеното кралство относно предоставянето на съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл от “Arch Insurance (UK) Limited” към “Arch Insurance (EU) dac.”

КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл от “Arch Insurance (UK) Limited”, Обединеното кралство, към “Arch Insurance (EU) dac.”, Ирландия


Комисията за финансов надзор е уведомена от компетентния орган на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Prudential Regulation Authority) за предстоящо прехвърляне на застрахователен портфейл от „Arch Insurance (UK) Limited” (със седалище в Обединеното кралство) към „Arch Insurance (EU) dac.” (със седалище в Ирландия). След преглед на представените документи КФН взе решение за изпращане на писмо до националния компетентен орган на Обединеното кралство относно предоставянето на съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл от “Arch Insurance (UK) Limited” към “Arch Insurance (EU) dac.”