Данни за капиталовия пазар за 2019 година

Статистика за капиталовия пазар за 2019 г. е публикувана на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Капиталов пазар” – 2019 година.

Данни за капиталовия пазар за 2019 година

Статистика за капиталовия пазар за 2019 г. е публикувана на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Капиталов пазар” – 2019 година.