“КЕЙ ЕЙДЖЪНСИ” ООД получи разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде разрешение на "Кей Ейджънси" ООД да извършва дейност като застрахователен брокер.

Пълния текст на решение 365 може да намерите в раздел "Документи".