Карина Караиванова, председател на КФН, участва в дискусията по повод представянето на специфичните за България препоръки в рамките на Европейския семестър 2017 г., организирана от Представителството на Европейската комисия на 2 юни 2017 г.

Карина Караиванова, председател на КФН, участва в дискусията по повод представянето на специфичните за България препоръки в рамките на Европейския семестър 2017 г, организирана от Представителството на Европейската комисия на 2 юни 2017 г. Участници в дискусията бяха заместник-председателят на Европейската комисия (ЕК) Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, Ищван Пал Секели, директор, генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ на ЕК, Стефан Улсон, директор, генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК, Владислав Горанов, министър на финансите, Димитър Радев, управител на БНБ и Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика.

Представяме стенограма на изказването на г-жа Караиванова:
 
Факт е, че по отношение на финансовата стабилност значение има не само банковият сектор, но и други два много големи сектора – застрахователният и пенсионният. Тези препоръки, които виждаме в доклада на Европейската комисия, не са изненада за нас. Това са препоръките, които ние направихме на 3 февруари 2017 г., когато обявихме резултатите от прегледа на балансите и активите на застрахователните и пенсионоосигурителните компании в България и направихме детайлна оценка на тези два сектора. Препоръките на ЕК едно към едно преповтарят идентифицираните проблемни области, констатирани тогава. Така че, в този смисъл ние вече сме стартирали изпълнението им, изискахме от компаниите да изпълнят планове за отстраняване на идентифицираните проблеми било в тяхната дейност или по отношение на капиталови дефицити.
 
Единствено имам коментар по темата с презастрахователните договори. Категоричният извод направен от ЕК за проблем в тази област изпреварва решението на компетентния орган, а именно Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕИОПА). При оценката, която оповестихме, беше споменато, че един от независимите проверяващи оценители е направил констатация по отношение на едно застрахователно дружество във връзка с тези презастрахователни договори. Тогава всички участници в управляващия комитет се обединихме и решихме, че това е тема, която касае стандартизирани договори и ще бъде отнесена на вниманието на ЕИОПА, която да се произнесе и да вземе окончателно решение по отношение на тези презастрахователни договори, което да касае всички национални надзорни органи. Към настоящия момент няма такова решение и затова категоричното становище на ЕК за идентифициране на хоризонтален или системен проблем по отношение на договорите за презастраховане според мен е малко преждевременно. Предстои дискусия в рамките на ЕИОПА.
 
 А що се отнася до препоръката за създаване на някакъв вид работна група на европейско ниво, която да създаде и разработи план за подобряване на дейността на Комисията за финансов надзор, бих искала да поясня, че такава необходимост за подобряване на работата на комисията беше идентифицирана в рамките на Националната програма за реформи  2016 г. Ние сами, на национално ниво, заложихме тази необходимост и мярката беше изпълнена в началото на 2017 г. Тя беше изпълнена в рамките на извършената проверка на състоянието на КФН от Международния валутен фонд и Световната банка по време на оценката на финансовата система (в рамките на financial system stability assessment). Правомощията, дейността на КФН беше детайлно оценена от двете институции и за тази оценка беше информиран компетентният орган на европейско ниво – ЕИОПА.
Докладът на Световната банка предстои съвсем скоро да бъде оповестен.
Там детайлно са начертани стъпките, които следва комисията да предприеме, за да засили и подобри дейността си. Има разработен и план и ние твърдо сме решени да предприемем действия, за да изпълним идентифицираните пропуски.
В духа на направените добри препоръки от страна на ЕК за засилване и подобряване на координацията на КФН с европейските структури, смея да кажа, че в рамките на извършената оценка на активите и балансите на застрахователните дружества и на пенсионните такива, ние успяхме да създадем много добра координация и с двата европейски регулатора и имаме твърдото намерение да продължим и оттук нататък да работим съвместно, така че да подобрим дейността си.
 

 

Карина Караиванова, председател на КФН, участва в дискусията по повод представянето на специфичните за България препоръки в рамките на Европейския семестър 2017 г., организирана от Представителството на Европейската комисия на 2 юни 2017 г.

Карина Караиванова, председател на КФН, участва в дискусията по повод представянето на специфичните за България препоръки в рамките на Европейския семестър 2017 г, организирана от Представителството на Европейската комисия на 2 юни 2017 г. Участници в дискусията бяха заместник-председателят на Европейската комисия (ЕК) Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, Ищван Пал Секели, директор, генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ на ЕК, Стефан Улсон, директор, генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК, Владислав Горанов, министър на финансите, Димитър Радев, управител на БНБ и Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика.

Представяме стенограма на изказването на г-жа Караиванова:
 
Факт е, че по отношение на финансовата стабилност значение има не само банковият сектор, но и други два много големи сектора – застрахователният и пенсионният. Тези препоръки, които виждаме в доклада на Европейската комисия, не са изненада за нас. Това са препоръките, които ние направихме на 3 февруари 2017 г., когато обявихме резултатите от прегледа на балансите и активите на застрахователните и пенсионоосигурителните компании в България и направихме детайлна оценка на тези два сектора. Препоръките на ЕК едно към едно преповтарят идентифицираните проблемни области, констатирани тогава. Така че, в този смисъл ние вече сме стартирали изпълнението им, изискахме от компаниите да изпълнят планове за отстраняване на идентифицираните проблеми било в тяхната дейност или по отношение на капиталови дефицити.
 
Единствено имам коментар по темата с презастрахователните договори. Категоричният извод направен от ЕК за проблем в тази област изпреварва решението на компетентния орган, а именно Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕИОПА). При оценката, която оповестихме, беше споменато, че един от независимите проверяващи оценители е направил констатация по отношение на едно застрахователно дружество във връзка с тези презастрахователни договори. Тогава всички участници в управляващия комитет се обединихме и решихме, че това е тема, която касае стандартизирани договори и ще бъде отнесена на вниманието на ЕИОПА, която да се произнесе и да вземе окончателно решение по отношение на тези презастрахователни договори, което да касае всички национални надзорни органи. Към настоящия момент няма такова решение и затова категоричното становище на ЕК за идентифициране на хоризонтален или системен проблем по отношение на договорите за презастраховане според мен е малко преждевременно. Предстои дискусия в рамките на ЕИОПА.
 
 А що се отнася до препоръката за създаване на някакъв вид работна група на европейско ниво, която да създаде и разработи план за подобряване на дейността на Комисията за финансов надзор, бих искала да поясня, че такава необходимост за подобряване на работата на комисията беше идентифицирана в рамките на Националната програма за реформи  2016 г. Ние сами, на национално ниво, заложихме тази необходимост и мярката беше изпълнена в началото на 2017 г. Тя беше изпълнена в рамките на извършената проверка на състоянието на КФН от Международния валутен фонд и Световната банка по време на оценката на финансовата система (в рамките на financial system stability assessment). Правомощията, дейността на КФН беше детайлно оценена от двете институции и за тази оценка беше информиран компетентният орган на европейско ниво – ЕИОПА.
Докладът на Световната банка предстои съвсем скоро да бъде оповестен.
Там детайлно са начертани стъпките, които следва комисията да предприеме, за да засили и подобри дейността си. Има разработен и план и ние твърдо сме решени да предприемем действия, за да изпълним идентифицираните пропуски.
В духа на направените добри препоръки от страна на ЕК за засилване и подобряване на координацията на КФН с европейските структури, смея да кажа, че в рамките на извършената оценка на активите и балансите на застрахователните дружества и на пенсионните такива, ние успяхме да създадем много добра координация и с двата европейски регулатора и имаме твърдото намерение да продължим и оттук нататък да работим съвместно, така че да подобрим дейността си.