Как да се оценяват подлежащи на възстановяване суми по пропорционални Clean-cut квотни презастрахователни договори от цедиращо предприятие в баланса по европейската директива Платежоспособност II.

На страницата на КФН беше публикуван отговор на въпроса как да се оценяват подлежащи на възстановяване суми по пропорционални Clean-cut  квотни презастрахователни договори от цедиращо предприятие в баланса по европейската директива Платежоспособност II. Публикуваният отговор на цитирания въпрос е изготвен в съответствие с насоките на EIOPA.

Как да се оценяват подлежащи на възстановяване суми по пропорционални Clean-cut квотни презастрахователни договори от цедиращо предприятие в баланса по европейската директива Платежоспособност II.

На страницата на КФН беше публикуван отговор на въпроса как да се оценяват подлежащи на възстановяване суми по пропорционални Clean-cut  квотни презастрахователни договори от цедиращо предприятие в баланса по европейската директива Платежоспособност II. Публикуваният отговор на цитирания въпрос е изготвен в съответствие с насоките на EIOPA.