Изявление на КФН по повод разширението на наблюдението над Националното бюро на българските автомобилни застрахователи от страна на Съвета на бюрата


Днес Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) уведоми Комисията за финансов надзор (КФН) за решение на Управляващия комитет на Съвета на бюрата да постави формални изисквания за разширение на наблюдението над НББАЗ.
 
В тази връзка КФН предприе незабавни действия и провеждане на консултации за установяване причините за приложената мярка и оценката на въздействието ѝ с цел защита на финансовата стабилност и обществения интерес.

Изявление на КФН по повод разширението на наблюдението над Националното бюро на българските автомобилни застрахователи от страна на Съвета на бюрата


Днес Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) уведоми Комисията за финансов надзор (КФН) за решение на Управляващия комитет на Съвета на бюрата да постави формални изисквания за разширение на наблюдението над НББАЗ.
 
В тази връзка КФН предприе незабавни действия и провеждане на консултации за установяване причините за приложената мярка и оценката на въздействието й, с цел защита на финансовата стабилност и обществения интерес.