Извънсъдебно решаване на спорове

КФН публикува презентационен материал, насочен към потребителите на небанкови финансови услуги. Целта му е да популяризира дейността на помирителните комисии и извънсъдебния формат на разрешаване на спорове между поднадзорните на КФН лица, извършващи дейност в небанковия финансов сектор и потребителите на инвестиционни, застрахователни и пенсионни услуги. Презентацията е с информативен характер и в нея са описани възможните стъпки, които би се наложило да се предприемат в случай, че изберете да разрешите спор чрез помирителна комисия.