Издадено е разрешение на “СОФИЯ ИНС 2004” ЕООД да извършва дейност като застрахователен брокер

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде разрешение на “СОФИЯ ИНС 2004” ЕООД да извършва дейност като застрахователен брокер на територията на България.