Издадена е временна забрана на УД „Инвест Фонд Мениджмънт” АД за публикуване на рекламни материали

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде временна забрана на УД „Инвест Фонд Мениджмънт” АД за публикуването и разпространяването на рекламни материали.

Решение 761 може да намерите в раздел "Административни документи".