„Дженерали Закрила здравно осигуряване” АД получи разрешение да предлага нов здравноосигурителен пакет

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решение, с което разреши на „Дженерали Закрила здравно осигуряване” АД да предлага нов здравноосигурителен пакет „Екип” по групови здравноосигурителни договори.