Издаден е лиценз на нов застрахователен брокер –

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, временно изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде разрешение на "Юнайтед брокерс ейджънси" ООД – София, за извършване на дейност като застрахователен брокер на територията на България.

Пълния текст на решенията № 536-ЗБ може да намерите в раздел "Документи".