Иванка Никова е одобрена за ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол на ЗАД „Булстрад Живот” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Иванка Никова  за ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол на ЗАД „Булстрад Живот” АД.
Пълния текст на решение 1138 може да намерите в раздел „Документи”.