Инвестиционните посредници у нас нямат сериозни загуби от промяната в курса на швейцарския франк

Комисията за финансов надзор (КФН) изпрати запитвания към инвестиционните посредници у нас за отражението върху финансовото им състояние на рязкото поскъпване на швейцарския франк.

Получената в КФН информация от инвестиционните посредници сочи, че като цяло не са възникнали съществени негативни последици за сектора. Изолирани случаи на загуби и печалби от рязкото поскъпване на франка има, без последствия за нормативите на капиталова адекватност.

Действията на КФН са продиктувани от стремежа й да съхранява финансовата стабилност и интересите на клиентите на инвестиционните посредници.

Инвестиционните посредници у нас нямат сериозни загуби от промяната в курса на швейцарския франк

Комисията за финансов надзор (КФН) изпрати запитвания към инвестиционните посредници у нас за отражението върху финансовото им състояние на рязкото поскъпване на швейцарския франк.

Получената в КФН информация от инвестиционните посредници сочи, че като цяло не са възникнали съществени негативни последици за сектора. Изолирани случаи на загуби и печалби от рязкото поскъпване на франка има, без последствия за нормативите на капиталова адекватност.

Действията на КФН са продиктувани от стремежа й да съхранява финансовата стабилност и интересите на клиентите на инвестиционните посредници.