„ИНБРОКЕР” ООД и „ОББ – ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР” АД са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрения, с които вписва  „ИНБРОКЕР” ООД, София и  „ОББ – ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР” АД (в процес на учредяване) в регистъра на застрахователните брокери.
 
Пълния текст на решенията 570 и 579 може да намерите в раздел „Документи”.